Geen enkele ondernemer wil straf van Google krijgen.

Straf van Google betekent namelijk een verlies van je websiteverkeer.

En dat heeft dramatische gevolgen, zoals verlies van business of zelfs een faillissement. In 2013 benaderde een bedrijf mij omdat zij van Google een handmatige ‘penalty’ hadden gekregen.

Een handmatige penalty is een bestraffing van het webspam team van Google. Google heeft namelijk een team in dienst die erop toeziet dat ondernemers niet gaan spammen. Gevolg: het bedrijf was op internet moeilijker te vinden. Aan mij de vraag om deze penalty zo snel mogelijk op te lossen.

De meest voorkomende reden voor een handmatige Google penalty zijn links naar je website die je ‘onnatuurlijk’ hebt verkregen. Dat is voor Google spam. Bijvoorbeeld door het kopen van links of het overoptimaliseren van anchor tekst. Manipulatie dus. Dat bleek ook in dit geval. In dit artikel deel ik graag hoe ik dit probleem heb aangepakt.

Allereerst was het zaak alle links naar de site van mijn klant te verzamelen en te analyseren: wat waren de slechte links? Welke links moesten worden afgekeurd en verwijderd?

De problemen die we hierbij tegenkwamen én de ondernomen acties zal ik in dit artikel stapsgewijs toelichten.

Een handmatige penalty van Google

Als Google een penalty handmatig uitdeelt, komt de betreffende webpagina lager te staan bij de zoekresultaten. Penalties bestaan in verschillende gradaties. Sommigen zijn simpeler op te lossen dan anderen. Zo kan er een penalty op slechts één pagina van jouw site zijn. Maar is het in extreme gevallen mogelijk dat jouw volledige site een penalty krijgt. In het allerergste geval wordt je website zelfs volledig gewist uit Google.

Wanneer Google je een handmatige penalty geeft dan krijg je een e-mail van ze. En dan ziet het er zo uit:

  •  Mijn klant merkte dat het aantal bezoeken aan zijn website drastisch was afgenomen Dit kun je zien in onderstaande screenshot van Google Analytics.

Traffic

  • Mails van Google kun je terugvinden in Google Webmaster Tools. Hiervoor dien je wel eerst Google Webmaster Tools te installeren. De mail over een penalty vanwege slechte links ziet er als volgt uit:

google_emails

Alle links naar je website verzamelen

In dit geval was het makkelijk de oorzaak van de penalty te bepalen: door de mail van Google wisten we dat het lag aan links die naar de website van mijn klant verwezen. Om de inkomende links te inventariseren kun je de gangbare link analyse tools gebruiken. Ik werk met 3 tools:

Daarnaast is er ook nog Google Webmaster Tools; hierin staan alle links die volgens Google naar je website verwijzen. Wij merkten echter dat het aantal links dat in Google Webmaster Tools stond niet voldoende was voor een volledige analyse. Vreemd maar waar 🙂

Daarom gebruikten we naast Google Webmaster Tools ook de bovengenoemde tools. We draaiden de vier verzamelingen links uit en gooiden deze in een spreadsheet. Omdat we de spreadsheet met meerdere mensen wilden delen gebruikten we hiervoor Google Drive.

Google Drive heeft een uitstekend systeem voor spreadsheets. Het voordeel van Google Drive is naast het delen ook dat je makkelijk naar de spreadsheet kunt linken vanuit je verzoek tot heroverweging. Dit komt later in dit artikel aan de orde.

Bepalen welke links slecht zijn

Volgens de kwaliteitsrichtlijnen van Google is een slechte link een link die is bedoeld om de zoekresultaten van Google te manipuleren.

Maar hoe bepaal je of een link onnatuurlijk is?!

Het is belangrijk om vooraf te bedenken wat voor soort links slechte links zijn: dat vereenvoudigt de analyse enorm. We maakten dus eerst een lijst van verschillende typen links waarvan wij veronderstellen dat ze slecht zijn.

Dit heb ik in het artikel “Wat is een slechte link: 14 soorten beschreven” uitgebreider beschreven. Aan de hand van deze lijst bepaalden we of de verzamelde links goed of slecht waren.

De belangrijkste categoriën slechte links die wij in deze casus vaststelden zet ik onderstaand op een rijtje

1. Heel veel links vanaf 1 domein

In onderstaande screenshot van Google Webmaster Tools zie je dat vanaf 1 domein 39.199 links naar de site van mijn klant wijzen. Dat is niet bepaald een graadmeter voor kwaliteit! In principe wil je niet alleen zoveel mogelijk inkomende links hebben, maar vooral: inkomende links vanaf zoveel mogelijk verschillende domeinen. (NB: Ik weet dat deze regel niet geheel zwart-wit is maar voor de ‘scope’ van dit artikel wil ik het hierbij houden J).

2. Gekochte links

Mijn klant deed serieus aan internetmarketing en maakte zich daarbij schuldig aan praktijken die rechtstreeks tegen de kwaliteitsrichtlijnen van Google ingaan. Zo kocht de klant links. Een hele hoop zelfs. En deze links werden gekocht van verschillende domeinen.

Eén domein vind ik wel de moeite waard om eruit te lichten: het betaalde “linknetwerk” genaamd Startpagina. Startpagina is een bron die door Google als betrouwbaar wordt gezien. Google maar eens op wat algemene zoekwoorden en Startpagina staat er regelmatig bij.

Toch vreemd als je weet wat een weelderige handel in gekochte links er in Startpagina omgaat! Niet alle links zijn er betaald natuurlijk. Sommige pagina’s worden door fanaten bijgehouden.

Maar erg veel Startpagina’s zijn betaald.

Ik vind dit opmerkelijk. Zoveel vertrouwen van Google en toch zoveel gekochte links.

Vreemd…

3. Reacties op fora en blogs

Mijn klant had zich in het verleden ook schuldig gemaakt aan linkbuilding d.m.v. het achterlaten van reacties op fora en op blogs. Vaak waren dit nofollow links maar ook af en toe follow links. Wil je daarover meer weten kijk dan hier.

4. Links van startpaginaklonen

Links vanaf startpaginaklonen zijn een moeilijk verhaal; er zijn namelijk goede en slechte startpaginaklonen. Sommigen worden door een hobbyist contentieus bijgehouden maar anderen zijn expliciet gemaakt om zoekmachines te beïnvloeden en zijn zelfs geautomatiseerd.

Bijna elke website in Nederland heeft wel een aantal startpaginaklonen naar zich verwijzen. Het is zelfs zo dat in een goed linkprofiel in Nederland ook startpagina’s en startpaginaklonen zitten. Tenminste, dat is mijn mening. De tip hier is wel: don’t overdo it.

Mijn klant publiceerde veel blogartikelen. Dat bleek in dit geval erg nadelig. We constateerden namelijk dat er erg veel startpaginaklonen linkten naar het blog van mijn klant. In veel gevallen vanaf 1 pagina naar meerdere artikelen op de site van mijn klant.

Soms verwezen meer dan 10 links vanaf 1 pagina van een startpaginakloon naar 1 pagina van mijn klant. Dat is een serieuze reden voor een penalty. Aan de andere kant waren dit links waar mijn klant nooit om vroeg. Hiervoor was mijn klant geenszins verantwoordelijk. Maar voor dit soort berichten is Google niet gevoelig…

5. Eigen linknetwerk

De klant had een eigen linknetwerk van zo’n 30 domeinen. Deze domeinen linkten allemaal naar elkaar en naar de belangrijkste site van mijn klant: de site waar de penalty op rustte. Wel leuk om te weten, omdat dit een soort van laaghangend fruit is als je domeinen tijdens een penalty wilt aanpakken.

Op zich is een linknetwerk niet in strijd met de kwaliteitsrichtlijnen van Google. Alleen als je gaat (inter)linken naar alle websites die je zelf controleert dan adviseer ik je om de links te voorzien van rel=no-follow.

Links afkeuren of goedkeuren

Tijdens de inventarisatie gaven we in Google Drive duidelijk aan welke links goed waren en welke links slecht. Met de klant was afgesproken dat we rücksichtsloos door zijn links zouden gaan: als we ook maar de minste twijfel hadden over de kwaliteit van een link zouden we de de link afkeuren. We besloten dat links vanaf startpaginaklonen allemaal slecht waren en hebben deze allemaal afgekeurd.

Met links vanuit foracommentaren zijn we minder rigoreus omgegaan: soms kwam ik fora comments tegen waarin goede links naar mijn klant stonden. Deze heb ik laten staan omdat ik ervan overtuigd was dat dit goede links waren.

Links verwijderen

Nu we hadden bepaald welke links goed en welke links slecht waren, konden we de links gaan verwijderen. Hierbij gingen we als volgt te werk:

1. Blog deleten

Hoewel het maken van goede content op zich prima is, hebben we het blog toch verwijderd. Het probleem was namelijk dat de RSS van dit blog buiten onze schuld om op allerlei sites terecht was gekomen. In de blogberichten linkte de klant intern naar zijn eigen artikelen.

Maar toen deze RSS-feed op allerlei andere sites terecht kwam, werden al die interne links ineens externe links. Dit was denk ik één van de belangrijkste oorzaken van de penalty.

Door het deleten van de blogartikelen wordt per artikel een status code 410 teruggegeven aan Google wat betekent dat de pagina niet meer bestaat. Het mooie hiervan is dat Google de links naar deze verwijderde pagina dan niet meer meetelt.

Of het zo werkt dat als je al je slechte pagina’s verwijderd en zo aan een penalty ontkomen…dat weet ik niet. Ik vermoed van niet maar ik hoor of lees graag van iemand of dit is gelukt.

2. Eigen linknetwerk verwijderen

We hebben alle inkomende links vanaf websites die in eigendom waren van mijn klant verwijderd.

3. Gekochte links opzeggen

Alle links die mijn klant had gekocht hebben we opgezegd.

4. Website eigenaren aanschrijven

Deze taak was het meest tijdsrovend. Alle links waarover we geen controle hadden stonden in de spreadsheet van Google Drive. Alle webmasters of website eigenaren waarvan we contactgegevens konden vinden hebben we aangeschreven met het verzoek de betreffende links te verwijderen.

Nadat we het linkverwijderingsproces hadden afgerond konden we beginnen met het disavowen van de links.

Disavowen

Het disavowen van links betekent dat je aan Google meldt dat bepaalde links naar je site niet meer meetellen. Deze disavow tool dien je te gebruiken als je een penalty hebt gekregen van Google of als je zelf vindt dat bepaalde links niet meetellen voor je website. Wees hierbij alert op de volgende zaken:

  • Altijd disavowen vóórdat je je verzoek tot heroverweging bij Google indient. Hoe je de Disavow tool gebruikt kun je hier lezen.
  • Zorg ervoor dat je een .txt betand naar de Disavow tool opstuurt. Andere bestanden worden door dit programma (een parser genaamd) geweigerd.
  • Als je een bestand upload naar de Disavow tool, kan het zijn dat de Disavow tool meteen fouten rapporteert. Los deze fouten dan meteen op en disavow opnieuw.

Verzoek tot heroverweging

Na het disavowen kun je aan de slag met het schrijven van je verzoek tot heroverweging. Dit verzoek hebben wij precies  22 dagen na het disavowen ingediend.

In het verzoek tot heroverweging moet je Google aangeven wat jij denkt dat de reden van de penalty is en wat je er allemaal aan hebt gedaan. Omdat wij grondig en hard door de links zijn gegaan had ik in deze fase al een heel goed gevoel dat we het gingen halen.

Een mooi verzoek tot heroverweging waarin je eerlijk alles uitlegt zou ‘de trick moeten doen’. We linkten naar de spreadsheet in Google Drive, stuurde het naar Google. En het deed de ‘trick’. 7 dagen na mijn verzoek kregen we een mail van Google waarin werd medegedeeld dat de penalty was opgeheven.

Het aantal bezoeken aan deze website kwam nadat de penalty was opgeheven niet meer op het oude niveau terug. Dat is ook logisch: we hadden immers veel inkomende links naar de website verwijderd en links die voorheen meetelden in de Google ranking deden dat vanzelfsprekend niet meer nadat de website een penalty kreeg.

Moraal van het verhaal

Voorkomen is beter dan genezen! Een Google penalty oplossen is niet eenvoudig en vereist veel werk. Soms zelfs het opofferen van een goede blog die op zich de bezoekers van de betreffende website van waardevolle en wervende informatie voorziet.

Ik adviseer met een kapmes door de links te gaan in plaats van met een nagelknippertje. Dat is wel zo overtuigend in het verzoek tot heroverweging naar Google. Bovendien is het knap zonde als je enorm veel werk verzet en je verzoek tot heroverweging wordt afgewezen omdat je een paar slechte links over het hoofd hebt gezien.

Een penalty opheffen is niet eenvoudig maar wel heel goed mogelijk. Je moet stap voor stap te werk gaan en pijnlijke keuzes maken. Dit artikel laat zien hoe je dat aan kunt pakken én dat je erin kunt slagen een penalty op te lossen!

 

Ook een ster worden in SEO? Bekijk de SEO training